Tel. 93 777 66 84  :::  torresguma@torresguma.com

 Avís legal / protecció de dades

 

1. Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol (Art. 9 y 10)

Titular: TORRES GUMÀ, S.L.

Direcció: Poligon Industrial "Can Roca" C/Gressol, 48-52 - 08292 ESPARREGUERA (Barcelona)

Contacte: torresguma@torresguma.com

NIF: B-08863219

Dades Registrals: Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, TOMO 5587 LIBRO 273 FOLIO 134 HOJA 5575

 

 

2. Propietat Intel·lectual

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en www.torresguma.com són propietat exclusiva de TORRES GUMÀ, S.L. o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzament o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment expresso de TORRES GUMÀ, S.L..

TORRES GUMÀ, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de www.torresguma.com. Amb els límits establerts en la llei, TORRES GUMÀ, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines web de TORRES GUMÀ, S.L. són continguts oferts amb un caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de TORRES GUMÀ, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que TORRES GUMÀ, S.L. no pot controlar. Per tant, TORRES GUMÀ, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.

 

3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)

Per a poder accedir en alguns serveis que www.torresguma.com ofereix a través del website deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, propietat de TORRES GUMÀ, S.L. amb la finalitat de prestar serveis o vendes (degudament descrits) i per a comunicar-li qualsevol informació comercial que TORRES GUMÀ, S.L. cregui oportú que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a torresguma@torresguma.com o bé per escrit a TORRES GUMÀ, S.L. Poligon Industrial "Can Roca" C/Gressol, s/n Apt.Correos 153 - 08292 ESPARREGUERA (Barcelona)

 

4. Ús del servei i responsabilitats

TORRES GUMÀ, S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la indisponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

 

El present Avís Legal s'interpretarà d'acord amb les Lleis del Regne d'Espanya.

® Torres Gumà 2013 / Avís legal