Declaració de la política integrada

En un entorn cada vegada més global i canviant, la Direcció de TORRES GUMÀ, S.L. vol fer palès el seu compromís de proporcionar, mitjançant l'aplicació de revestiments a peces metàl·liques per a la indústria en general i la d'automoció en particular, una alternativa que satisfaci les seves necessitats, requeriments i expectatives, així com les de la resta de parts interessades en la nostra activitat .     Aquest compromís es basa en: qual     
      
 1. • Una estratègia de mercat que permeti l'èxit sostingut de la nostra organització mitjançant l'aplicació dels nostres coneixements en el desenvolupament de solucions per als nostres clients, en un marc de respecte i comportament ètic amb la nostra competència i el medi ambient.
 2.     
 3. • Un sistema de gestió enfocat al client i basat en processos per als quals s'analitzin els seus riscos, es defineixin indicadors, s'estableixin objectius i es proporcionin els recursos necessaris per a la seva consecució.
 4.     
 5. • L'obligació de complir els requisits dels nostres clients i les lleis i reglaments aplicables a la nostra activitat.
 6.     
 7. • Dissenyar un entorn de gestió i comunicació interna que permeti revisar periòdicament els resultats i, com a resultat de la seva anàlisi, promoure els canvis necessaris per a optimitzar-lo i millorar-lo contínuament.
 8.     
 9. • Establir llaços de comunicació amb el nostre entorn per fer front a la responsabilitat social que adquirim amb l'exercici de la nostra activitat, tractant de fer-lo partícip del nostre èxit.
 10.     
 11. • Fer partícips a tots els membres de la nostra organització i els nostres proveïdors d'aquesta Política de Qualitat, comprovant que ha estat compresa de manera que sigui aplicada, respectada i transmesa també a totes les parts interessades.
 12.     
    Per a això, com a decisió estratègica treballem d'acord amb l'referencial de sistemes de gestió de qualitat IATF 16949 Requisits de sistema de gestió de la qualitat per organitzacions productores de peces i peces de recanvi en automoció REQUISITS, que garanteixi als nostres clients un entorn de gestió adequat per el compliment del nostre compromís amb ells i amb el nostre entorn.

Convidem els clients i proveïdors a compartir els nostres valors fonamentals com són la professionalitat i un gran respecte cap al medi ambient.D. Joan Torres Gumà

Gerent

® Torres Gumà 2013 (Darrera actualització Agost 2018)

Avís Legal

Política de Privacitat i Protecció de Dades